Zadzwoń do Łukasz Dziura

Szczególne miejsce w działalności kancelarii zajmuje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z różnego rodzaju wypadkami.

Wypadek

 • wypadki komunikacyjne
 • wypadkami przy pracy i w szkole
 • poślizgnięcia się na chodniku
 • powodzi, pożarów
 • błędy medyczne

 

W związku z wyżej wymienionymi, uprawnionym przysługiwać może m.in.:
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę własną
 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę po śmierci osób bliskich
 • odszkodowanie za zniszczone mienie, utratę jego wartości
 • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, dojazdy do placówek medycznych, koszty opieki, utracony zarobek, poniesione koszty pogrzebu
 • renta z tytułu częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy, a także zmniejszenia widoków na przyszłość
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej

 

Uprawnionymi do dochodzenia odszkodowania mogą być również, oprócz samych osób poszkodowanych:
 • małżonek
 • dzieci
 • rodzice
 • dziadkowie
 • inne osoby najbliższe (np. narzeczeni)

 

Powierzając nam swoją sprawę, możecie mieć Państwo pewność, że:
 • nie pobierzemy opłat wstępnych, nasze wynagrodzenie tylko w przypadku sukcesu
 • nie zawrzemy ugody bez zgody Klienta
 • sprawą zajmie się doświadczony radca prawny lub adwokat a nie paraprofesjonalna kancelaria odszkodowawcza, jakich wiele na rynku
 • wybraliście jedną z najtańszych ofert na rynku