Łukasz Dziura - Kancelaria Radcy Prawnego

kontakt@kancelaria-dziura.pl (+48) 509 273 345
radca prawny Lublin Tomaszów Lubelski

Jesteś tutaj: Strona główna Oferta

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Dziura

Pomoc Prawna Lublin Tomaszów Lubelski

Kancelaria Świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:


  • Prawo cywilne

   sprawy o zapłatę, roszczenia wynikające z umów

   sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy (więcej)

   sprawy o ochronę dóbr osobistych

   sprawy o bezpodstawne wzbogacenie

   sprawy o ochronę posiadania, ochronę wł‚asności, zasiedzenie, ustanowienie służebności

   sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe)

   sprawy spadkowe

   sprawy wieczystoksięgowe

  • Prawo rodzinne

   sprawy o rozwodów separację, unieważnienie małżeństwa

   sprawy o alimenty

   sprawy o przysposobienie

   sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

   sprawy o zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa

   sprawy o ubezwłasnowolnienie

  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

   sprawy o ustalenie stosunku pracy

   sprawy o odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy

   sprawy o przywrócenie do pracy

   sprawy o zapłatę wynagrodzenia

   odwołania od decyzji organów emerytalno - rentowych

   odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

   pomoc prawna w sprawach o mobbing

  • Prawo karne

   pisanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa

   obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym

   obrona w sprawach o wykroczenia

   pisanie prywatnych aktów oskarżenia

   reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym

   reprezentacja w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia

   reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego

  • Prawo handlowe i gospodarcze

   przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem i przekształcaniem spółek

   sporządzanie projektów umowy spółki

   przygotowywanie dokumentacji związanej z wpisem do KRS

   reprezentacja w postępowaniu rejestrowym przed KRS

   reprezentacja w postępowaniu sądowym

  • Prawo administracyjne

   pisanie wniosków

   sporządzanie odwołań od decyzji

   reprezentacja przez organami administracji publicznej

   sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych

   zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi

Masz nietypowy problem?

 • A może nie wiesz z jakiego jest zakresu? Wypełnij formularz z bezpłatnym zapytaniem. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

 • Dołącz do naszego zespołu
 • Zadaj pytanie


Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie, a jego wysokość‡ zależy od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. Pomocniczo stosowane jest też Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349).