Łukasz Dziura - Kancelaria Radcy Prawnego

kontakt@kancelaria-dziura.pl (+48) 509 273 345
radca prawny Lublin Tomaszów Lubelski

Jesteś tutaj: Strona główna Odszkodowania

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Dziura

Odszkodowania Lublin Tomaszów Lubelski

 • Odszkodowania Lublin Tomaszów Lubelski

  Szczególne miejsce w działalności kancelarii zajmuje dochodzenie roszczeń„ odszkodowawczych związanych z różnego rodzaju wypadkami, m.in.:

  komunikacyjnymi

  wypadkami przy pracy, w szkole

  poślizgnięcia się na chodniku

  powodzi, pożarów

  błędy medyczne

W związku z wyżej wymienionymi, uprawnionym przysługiwać może m.in.:

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę własną

zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę po śmierci osób bliskich

odszkodowanie za zniszczone mienie, utratę jego wartości

odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, dojazdy do placówek medycznych, koszty opieki, utracony zarobek, poniesione koszty pogrzebu

renta z tytułu częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy, a także zmniejszenia widoków na przyszłość

odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej

Uprawnionymi do dochodzenia odszkodowania mogą być również, oprócz samych osób poszkodowanych:

 • małżonek
 • dzieci
 • rodzice
 • dziadkowie
 • inne osoby najbliższe (np. narzeczeni)

Powierzając nam swoją sprawę, możecie mieć Państwo pewność, że:

nie pobierzemy opłat wstępnych, nasze wynagrodzenie tylko w przypadku sukcesu

nie zawrzemy ugody bez zgody Klienta

sprawą zajmie się doświadczony radca prawny lub adwokat a nie paraprofesjonalna kancelaria odszkodowawcza, jakich wiele na rynku

wybraliście jedną z najtańszych ofert na rynku

Miałeś wypadek?